XƯƠNG RỒNG, HOA ĐÁ

Xương rồng, sen đá là những mấu cây nhỏ, dễ trồng và chăm sóc, cây sen đá phù hợp với nhiệt độ dưới 30 độ, cây xương rồng thì phù hợp với tất cả các thời tiết nhưng đặc biệt sợ úng nước.

Chúng để bày trang trí trong nhà thời gian ngắn rồi lại đưa ra ngoài trời hoặc trồng hoàn toàn ngoài trời.