HOA HỒNG BỤI

Hồng bụi là những loại phù hợp trồng chậu, chiều cao cây dưới 2m, tán cây được cắt tỉa để tạo tán tròn đều, lặp hoa tốt, Hồng bui phù hợp với mọi không gian với bụi thấp (hồng trứng, aunt margy, sweet chariod...) đến những bụi cao như abraham darby, christopher marlow...