CHẬU VÀ DỤNG CỤ LÀM VƯỜN

Mỗi kích thước chậu, chất liệu chậu quyết định nhiều tới sự phát triển của cây. tủy đặc tính của cây mà chọn chậu cho phù hợp.

Dụng cụ làm vườn có nhiều mẫu nhỏ xinh cho trẻ nhỏ và người lớn.